زرویی در نمایشگاه کتاب

ZN1

از راست: زرویی، محمد رضا زائری، سید مهدی شجاعی، صادق کرمیار

ZN2

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *