عطسۀ دلچسب

از نشونه های یه عطسۀ دلچسب اینه که

.

.

.

ندای “زهر مار” از اقصی نقاط خونه به گوش برسه!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>