در شیوه ی مقابله با کنایات و طعن های بدگویان فرماید


در شیوه ی مقابله با کنایات و طعن های بدگویان فرماید
ظاهراً گرچه آب و نان دار است
کار مالی،خطیر و دشوار است

اگر از حرف ها نپرهیزی
می رود بیم آبرو ریزی

مردم سفله اتّفاق کنند
تا برای تو،قال چاق کنند

که:فلانی گرفته صدها کاپ
خاصه در رشته ی «بچاپ بچاپ»

چون مدیر است تحت فرمانش
نکند توپ نیز داغانش

از امور اداره بی خبر است
چون که یک روز در میان،سفر است

می کند رشوه کلان،پرداخت
کرده او با مدیر،ساخت و پاخت

می خورد با رئیس،فالوده
دست شان توی دست هم بوده

فاسد و برج ساز و شیّاد است
صاحب نصف برج میلاد است

نکند فرق،پیش این بدنام
پاک و ناپاک،یا حلال و حرام

گر بماند ز مال او نیمه
می شود هفت پشت او بیمه
***
پسرم،حرف هایی از این دست
توی کار مدیر مالی هست

لیک از این حرف ها،نباید مَرد
دل و دستش به کار، گردد سرد

فَکِّ افراد عیبجو،چُدَنی است
حرف مردم تمام ناشدنی است

تو بکن-بی خیال حرف بخیل-
برج در حال ساخت را تکمیل

با تبختر بکن عبور و مرور
تا که چشم حسود گردد کور!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>