مترو

دقت کردین پیاده شدن از مترو توی ایران مثل شنای قورباغه میمونه باید جمعیت جلوی در مترو رو بشکافی تا بتونی پیاده شی!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>