براى عليرضا قزوه؛ بدهيد يك دور بزنيم!

گفت: «چيزى بخوان»

 گفتم: «يك سالى مى‏شود كه چيزى نگفته‏ام»

 گفت: «چه بهتر!

 به ميمنت اين اتفاق فرخنده

 الحمدلله رب العالمين!»

 روزگار بدى شده است

 اين آمريكاى جهان‏خوار،

 هى با پيتزا به ما تهاجم فرهنگى مى‏كند

 و ما، هى با آن مقابله مى‏كنيم

 پيتزا دلِ ما را به درد مى‏آورد

 گيرم از پس اين فتنه برآمديم

 با لازانبيا و بيف استروگانُف چه كنيم؟

 بياييد براى همه چيز غصه بخوريم:

 براى خانه‏هاى شيك

 براى اتومبيل‏هاى مدل بالا

 براى خوشحالى و كف زدن مردم

 براى لباس‏هاى آستين كوتاه…

 بياييد آن قدر غصه بخوريم تا بتركيم!

 پسر همسايه ما

 به موهايش ژل و كتيرا مى‏مالد

 و كيف سامسونت دارد

 حتى اودكلن‏هاى گران قيمت به خودش مى‏زند

 و هميشه مى‏خندد

 و با اين كارهايش

 ارزش‏ها را زير سوال مى‏برد

 اما من هيچى را زير سوال مى‏برد

 اما من هيچى را زير هيچى نمى‏برم

 و حتى فوتبال هم تماشا نمى‏كنم

 به جز من و هفت – هشت نفر ديگر

 همه دنيا كافرند

 الهى همه بميرند، من خلاص شوم

 اگر شما هم با ما هفت – هشت نفر موافقيد

 بگوييد: آمين!

 ديشب حساب كردم

 ديدم اگر هواپيماهاى كشور را

 عادلانه تقسيم كنند،

 به هر ايرانى صد و شصت و پنج گرم هواپيما مى‏رسد

 حق‏مان را نداديد هم نداديد

 لااقل

 بدهيد يك دور بزنيم!

 شرم و حيا از بين رفته است

 حتى تلويزيون هم پس پريروزها

 يك فيلم كمدى پخش كرد

 چرا گريه را از مردم دريغ مى‏كنند؟

 كاش بهانه‏اى پيدا مى‏شد

 تا به دستاويز آن

 يك شكم سير گريه مى‏كرديم

 آخ كه چقدر گريه خوب است

 محبوب است

 مطلوب است

 و از اين قبيل!

 من يك بار گفتم: «سينما»

 و مادرم دهانم را

 با وايتكس شست

 و يك بار پدرم گفت:

 «مواظب مواضع خودت باش.»

 و من از آن روز

 هِى مواظب مواضع خودم هستم

 شما هم اخلاق‏تان را خوب كنيد

 نمى‏كنيد؟…

 مَيلَش!

 امروز،

 دوباره اوركت پوشيدم

 برادرم خنديد

 گفتم: «بروتوس… ببخشيد: برادر… تو هم؟»

 گفت: «آخر مرد حسابى!

 تابستان است

 و اين ره كه تو مى‏روى به تاجيكستان است!»

 

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>