در شرح احوالات پسر نوح…


در شرح احوالات پسر نوح (ع)که با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد و در فواید معرفت فرماید:

باری،البته در «گلستان»هست:
«پسر نوح با بدان بنشست»

قاطی قیل و قال مردم شد
«خاندان نبوتش گم شد»

توی باران وسیل،شد مجروح
نشد امّا سوار کشتیِ نوح

گفت:از آن جا که اهل معرفتم
لوطی و بامرام و با صفتم،

با رفیقان،شریک وهمراهم
پوئَنِ ویژه هم نمی خواهم

پدرم دیگر است و من دگرم
من حسابم جداست از پدرم

به حساب پدر به شیوه رانت
نگرفتم زمین،وَلو یک سانت

نگرفتم جواز و باغ و زمین
نه موتور،نه حواله ی ماشین

نرسیدم به سود و فایده ها
بنده در بورس یا مُزایده ها

تازه،کفّار هم اگر پَستَند
همگی با حقیر،همدستند

من رها در بلایشان نکنم
روز سختی،رهای شان نکنم

بنده بیزارم از سند سازی
نیستم اهل پارتی بازی

می شوم غرق تا که شرّ نشوم
باعث خواریِ پدر نشوم…
***
واقعاً آفرین بر این صفتش
مَن فدایِ تریپِ معرفتش!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>