در تشكر از مخابرات…

در تشكر از مخابرات به جهت فيلترينگ و گسترش تجهيزات ارتباطي فرمايد:
آه از اين طرح و شيوه دِ مُدِه
واي از اين سايت هاي قفل شده

مثل پلهاي منفجر شده اند
سايت هايي كه فيلتر شده اند

سايت هايي كه تازه تشكيل اند
وِي بسا بي دليل ، تعطيل اند

چون كه در متن شان، نشد پرهيز
مثلاً از كليد واژه «چيز»

اي بسا اهل علم چون نيوتُن
بوده دنبال سِرچِ «سيليكون»

وي بسا دكترانِ معركه اند
كه به دنبال سرچ«سكسكه»اند

بس كه مُجراي فيلتر شده تنگ
تيرشان خورده بي دليل، به سنگ

وسط جست وجو مَچَل شده اند
از همين چيزها كچل شده اند

همه پرسش كنان به ناچاري
كه:«ببين، فيلترشكن داري؟»

واقعاً اي مخابرات عزيز
از چه رو گير مي دهي تو به«چيز»؟!

گرچه تو شهره اي به سعي و تلاش
من بميرم، خدا وكيلي ، باش،

جاي اين قفل و جاي فيلترينگ
فكرِ «نو ریسپانس تو پيجينگ»

چون شما آمدي كه وصل كني
نه اگر وصل شد، تو فصل كني

توی اين مشكلات بنياني
از چه در بند نقش ايواني ؟

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>