چاپارهایی وجود داشتند…

آیا می دانید در زمان گذشته چاپارهایی وجود داشتند که سرعت انتقال اطلاعات توسط آنها بسیار بالاتر از سرعت اینترنت امروزی ایران بود؟!

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>