جراحی قلب باز ؛سعید بیابانکی

برای ابوالفضل زرویی نصر آباد به امید شفای عاجل :

از غیر تو بی نیاز باید بشوم
با روح تو، هم تراز باید بشوم

تا فاش شود فقط تو در قلب منی
جراحی قلب باز باید بشوم !
سعید بیابانکی

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

دیدگاه ها :

  1. شيرين خراباتي says:

    بسيار عالي شما بي نظيريد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>