سید مهدی شجاعی


ابوالفضل زرویی نصرآباد بدون شک از مفاخر فرهنگ و ادب ایران به شمار می‌رود چه این ارزش و منزلت شناخته ارج نهاده شود و چه نشود. اگر این جایگاه و منزلت شناخته و ارج و پاس آن داشته شود بر ارزش وجودی او چیزی نمی‌افزاید، بلکه بهره و فایده‌اش به اهالی فرهنگ و کتاب می‌رسد. و اگر همچنین در محاق قدرناشناسی بماند ارزنی از خرمن ارزش و اعتبارش نمی‌کاهد و این جامعه فرهنگی است که دچار زیان و خسران می‌شود.
درست است که محفل امروز حول اثری از آثار این محقق و نویسنده گرانمایه با نام «ماه به روایت آه» شکل گرفته، اما بنده می‌خواهم به کلامی از حضرت مولا که مولای کلام و کلمه است، تاسی بجویم که فرمود: «فاعلُ الخیرِ خیرّ من عمله» و در این مجال سپاس و احترام خود را تقدیم خالق اثر کنم.
در زمانه‌ای که میل به ادبار دارد و لحظه به لحظه از قرب و منزلت ارباب فضیلت کاسته می‌شود، نباید توقع داشت که مدیران و سیاستگذاران عرصه فرهنگ و هنر که سیاه و سپید و درشت و ریز را از هم تمیز نمی‌دهند، امثال زرویی را قدر بدانند و بر صدر بنشانند. مدیرانی که در طول عمرشان جز کتاب درسی آن هم به اجبار کتاب دیگری نخوانده‌اند، چگونه می‌توانند بفهمند که زرویی کیست و چه کرده است؛ حتی اگر به مصلحت مقام عاریتی، نکوداشتی هم برای او برگزار کنند و در اعزاز و اکرام هیچ کم نگذارند و دست آخر هم با تقدیر قاب‌ها و تقدیرنامه‌های حجیم و عریض و طویل با این سوال مواجهش سازند: به طاقتی که ندارم کدام بار کشم … بگذریم.
زرویی در عرصه طنز شخصیت منحصر به فرد است، اما شخصیت او محصور و منحصر به این عرصه نیست. او هنرمندی ذوالفنون است که به هر عرصه‌ای ورود کرده، فاتح و سربلند از آن برآمده. از مثنوی و قصیده تا داستان و افسانه و رمان و در تنوع سوژه و موضوع از زمین تا آسمان. از یک سو احاطه و تسلط او بر نظم و نثر کهن که خلاء اغلب شاعران و نویسندگان عصر ماست و از سوی دیگر تیزهوشی و ژرف‌نگری و درایتش در شناخت آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین طبع لطیف و روان و خلاقیت شگرف و پایان ناپذیر او از وی معدنی عظیم و استوار ساخته که تاکنون تنها رگه‌ها و لایه‌هایی از آن کشف و استخراج شده.
نفس سلیم، روح بلند، شخصیت ارجمند و تخلقش و اخلاق و تادبش به آداب است که در عصر ما کیمیاست و قحطی‌اش موجب بروز هزاران فتنه و مصیبت و بلا. خدا به حق همان کس که زرویی افتخار همنامی‌اش را دارد از جمیع بلایا تنش محفوظ بدارد و بر توش و توان و توفیقاتش بیفزاید.

سید مهدی شجاعی
سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۱
مراسم نقد کتاب «ماه به روایت آه»

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>