ذکر خیر استاد؛نسیم عرب امیری


به حضرت استاد ابوالفضل زرویی نصر آباد حفظه الله

قبول خاطر و لطف سخن خدادادست
همیشه روی لبم ذكر خیر استادست

غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست

همان كه از پس یك عمر كار فرهنگی
مقیم خانه ی بابا در احمد آبادست!

همان كه با همه رندی زفرط ساده دلی
به دام توطئه نارفیق افتادست!

تمام ما حصل باغ عمر او این است
كه صاحب پسری مثل شاخه شمشادست

به هیچ خلق و خوی اش انتقاد وارد نیست
جز این كه حضرت ایشان به پیپ معتادست!

صلاح مملكت خویش خسروان دانند
كه آن وجود مبارك هم آدمیزادست!

فلك به مردم نادان دهد زمام مراد
نه باب میل زرویی نصر آباد* ست!

به جز سواد و محبت گناه او این است
كه كار دست جوانان نابلد دادست!

حضور محفل انس است و دوستان جمع اند
كسی كه گوشه عزلت گرفته استادست!

اگر كه مجلس طنزی هنوز پا برجاست
به لطف حلقه رندان**سال هشتادست!

پی نوشت:
*سکته هنگام ذکر نام حضرتش ثابت کرد که اسم بردن از ایشان ساده نیست!
**حلقه رندان عنوان شب شعر طنزی است كه به صورت ماهانه در حوزه هنری برگزاری می شود.
طرح برگزاری این جلسات در سال ۱۳۸۰ توسط ابو الفضل زرویی نصر آباد به مدیر وقت حوزه هنری حجت الاسلام محمد علی زم ارائه واولین جلسه این شب شعر در مرداد ماه همان سال برگزار شد.

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>