سمعک


طرف ميره سمعک بخره فروشنده ميگه:«همه نوع سمعک داريم از هزار تومني گرفته تا يک ميليون تومني.»
طرف ميپرسه:«هزارتومني اش چه طوري کار مي کنه؟»فروشنده ميگه:«اين اصلا کار نميکنه،فقط مردم با ديدنش بلندتر حرف مي زنن!»
سینا قلیچی

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>