چه انسان فهمیده ای!

وقتی بچه بودیم میگفتن بچه است، نمیفهمه
وقتی نوجوان شدیم گفتن نوجوانه، نمیفهمه
وقتی جوان هستیم میگن جوون و خامه، نمیفهمه
وقتی بزرگ میشیم میگن داره پیر میشه، نمیفهمه
وقتی هم پیر بشیم میگن پیره، حالیش نیست، نمیفهمه
فقط وقتی بمیریم میان سر قبرمون و میگن
حیف شد عجب انسان فهمیده ای بود!

اکبر قادری

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>