توصیه پزشک

زنی همسرش را پیش پزشک بُرد. پزشک، زن را به گوشه ای می کشاند و می گوید: اگر می خواهید همسرتان زنده بماند نباید بگذارید که هیچ استرسی به او وارد شود و تا درمان کامل هرچه که میخواهد برایش فراهم کنید و نباید سر هیچ موضوعی حتی طلا ، سکه ،اتوموبیل و خانه جرو بحث و دعوایی داشته باشید.در مسیر برگشت مرد از زنش می پرسد:« خانم، دکتر چه گفت؟» زن می گوید :« هیچ، گفت که شانسی برای زنده ماندن نداری!»
علی کاظمی

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>