چيستان!

بگو چه هست آن كه نام خوب آن
ز ياد بنده رفته است؟
نه نام يك پرنده، نه چرنده، نه خزنده است
و نام آن، تُك زبان بنده است!
***
چه هست آن كه فى‏ المثل
اگر به وقت شام، نام آن برى
تمام سفره ‏ها پر از چلوكباب مى ‏شود
ولى ميان شعر من، اگر بيايد، اى دريغ
بدون شبهه، وزن شعر من خراب مى ‏شود!
***
چه هست آن كه نام آن
اگر جناح چپ ز دور بشنود،
به سوى آن به شور و شوق مى ‏رود، بُدو بُدو
و در عوض
جناح راست مى‏ خورد تلو تلو؟!
×××
آهان! يادم آمد: «جامعه مدنى!»

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>