اين شعر نوشتم كه بگيرم صِله از او

 يارى كه مرا هست به او حاجت مُبرَم

 دوشينه درآمد ز دَرَم خوشدل و خرّم

 او دلبرى آموخته چون حضرت حوّا

 من ديده بر او دوخته چون حضرت آدم

 از پيش و پسِ روسرى، آن زلفِ گره گير

 از قصد، پى جلوه، برون آمده يك كم

 در خوشگلى آن بود كه در عالمِ اوهام

 زيباتر از آن را نتوان كرد مجسّم

 از آبِ لب و لوچه من، مى ‏شد بى ‏شك

 با لوله كشى، كرد سه استخر، فراهم

 گفتم كه بيا بنشين، اى دلبر و بگذار

 بر زخم جگر سوز من دلشده، مَرهَم

 «در كلبه ما رونق اگر نيست، صفا هست»

 خاگينه و دم پُختك و يَخنى لوبيا هم

 وَر ميلِ دِسرِ دارى، اى لعبت شيرين

 در ديگِ سرگاز، مهيا شده شلغم

 بنشين كه من اكنون بروم برقى و فى ‏الفور

 از كوچه بگيرم دو – سه تا «پپسى» و «زمزم»

 تا صبح بنوشيم و بگوييم و بخنديم

 همچون عُرفا، بى ‏خبر از آدم و عالَم

 من يكسره صحبت كنم از وضع سياست

 تو يكسره غيبت كنى از اكرم و اعظم

 گر ميلِ جوك تازه كنى، هست دو خروار

 در چنته‏ ام از هر رقمى، قدر مُسلم

 صبح سحر از خانه به محضر بَرَمت زود

 تا شيخ كند ما را تو را همسر و مَحرم

 اين خانه يك خواب اجارى، تَهِ «شاپور»

 بهتر بُوَد از وسعت نُه گنبد طارم

 زين پرده زيبا، دو سه تا رَخت توانِ دوخت

 گر زان كه تو خياط شوى كم كم و نَم نَم

 بهر تو خَرَم گالش لاستيكى مرغوب

 ز آنها كه لطيف است و جلو بسته و محكم

 چون شكر خدا، هست مرا مال و منالى

 هر جمعه توان كرد در اين خانه، پُلو، دَم

 اين جاه و جلال از چه كسى يافته‏ ام من؟

 جز حضرت آقاى «محمد على زم»

 آن سرور والا گهر، آن خادمِ فرهنگ

 كاندر خدماتش نبود نقطه مبهم

 در عرصه فرهنگ، نكرده‏ است كسى كار

 چون حضرت ايشان، ز مُكلا و مُعمّم

 ما قطره ناقابل و او بحر محيط است

 در بستر دريا، چه كند قطره شبنم

 آن گاه چه دريا، كه اگر هم بچلانيش

 تا خويش نخواهد، به كسى پس ندهد نَم

 وَر ميلِ به بخشش كند، از كثرتِ رادى

 اندر قَدَمَش لنگ مى‏ اندازد حاتم

اين شعر نوشتم كه بگيرم صِله از او

هستم به خدا بنده در اين امر، مصمّم

 گر عايد شاعر، صله‏ اى شد كه چه بهتر

 ما بنده شكريم، نشد هم، به جهنم!

 

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>