در تبریک سال جدید وپیش بینی اوضاع فرماید:


عيد نوروزتان گرامي باد

سال نو، سال شادكامي باد

سال نو، سال مهر و بخشايش

سال نو، سال امن و آسايش

سال نو، سال رفع سختي‌ها

سال‌نو، سال نيكبختي‌ها

سال آزادي گرفتاران

هم علاج و شفاي بيماران

سال آبادي و گل‌افشاني

سال ارزاني و فراواني

وه چه سالي كه ذات بنده‌نواز

كرده درهاي آسمان را باز

نوبت لطف بي‌انابت شد

هي دعا رفت و هي اجابت شد

خواهش مردمان آشفته

مي‌شود مستجاب، ناگفته

پیش آن کس که محض احسان است

به خدا،این که گفتم،آسان است

خاصه سالی که این چنین نیکوست

متبرّک به نام نامی اوست

منّت آسمان به عالم خاک

صاحب شأن و شوکت لولاک

انتخاب خدا،از آدمیان

رحمت از حق برای عالمیان

***

سال نو، باشد اي خداي مجيد

سال بي‌جنگ و سال بي‌تهديد

كسي از خون ديگري نمكد

خوني از بيني كسي نچكد

خلق گمراه را هدايت كن

به مريضان شفا عنايت كن

هر كسي خير آرزو كرده

آرزويش شود برآورده

خلق را نعمت از كرامت دِه

دل شاد و تنِ سلامت دِه

مكن از بهر رفع مايحتاج

هيچ كس را به چون خودي محتاج

گر بر اين باوري تو هم به يقين

با من از صدق دل، بگو آمين.

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>