اصل مطلب

 ابوالفضل زرویی نصر‌آباد

نوبت چاپ: اول  ۱۳۸۶

نوبت چاپ: دوم ۱۳۸۸

ناشر: انتشارات همشهری

                                                          ***

این کتاب مجموعه ای از اشعار طنز ابوالفضل زرویی نصرآباد  است که  در فاصله زمانی حدودا شش ماهه (اواخر پاییز ۸۵ تا اوایل تابستان ۸۶) به صورت روزانه  در روزنامه “همشهری” چاپ می شده است.

مجموعه شعر طنز “اصل مطلب” با مقدمه ای از استاد “سید علی موسوی گرمارودی” توسط انتشارات همشهری به زیور طبع آراسته شده است.

                                                         ***

يك سلام بلند و گرم و لطيف
به تو خواننده عزيز و شريف
تو كه البته بين برنامه
مي‌نوشتي براي من ، نامه
كه چه خوب است اين مطالب تاپ
همه در يك كتاب گردد چاپ
پس به حرف تو گوش كردم من
شعرها را رتوش كردم من
حاليا بعد مدتي تب و تاب
شده گوساله، گاب و شعر، كتاب
پس بخر اين كتاب را ، باري
جان هر كس كه دوست مي‌داري!
*
دل‌تون شاد و سفره‌هاتون پر
تن‌تون بي‌نياز از دكتر
بچه‌هاتون سلامت و دانا
اهل بالوالدين احسانا
خنده بادا هميشه بر لب‌تان
اين شما، اين هم اصل مطلب‌تان!

***

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

دیدگاه ها :

  1. بسار عالي شما بي نظيريد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *