رفوزه ها

رفوزه ها
ابوالفضل زرویی نصرآباد
طرح جلد از فرزاد ادیبی
کتاب نیستان
چاپ اول۱۳۹۰

***

«زرویی عبید زاکانی طنز معاصر است.»

این جمله ی استاد دکتر سیّد علی موسوی گرمارودی در طلیعه ی تابستان ۱۳۸۹،نشان داد که پیش بینی زنده یاد کیومرث صابری فومنی(گل آقا) در تابستان ۱۳۷۱ ،به وقوع پیوسته است.

گل آقا در پاسخ به سؤال مصاحبه کننده ی روزنامه ابرار که می پرسد:«چشم امیدتان در طنز نویسی امروز به کیست؟»می گوید:«…قلمی که عبید و دهخدا در دست داشتند،الان بی صاحب نیست.طنز دارد جان

می گیرد.یکی از مشهورترین طنزنویسان امروز ما –ملانصرالدین ]ابوالفضل زرویی نصرآباد[ فقط ۲۳ سال دارد!چراغ ها دارند روشن می شوند.شهر چراغانی خواهد شد…»

***

و رفوزه ها کارنامه ی شعری ابوالفضل زرویی نصرآباد در طول بیست و یکی-دو سال اخیر است.زرویی اصولاً طنزپرداز کم کاری است و به کیفیّت بیشتر از کمیّت بها می دهد.از همین رو است که خوانندگان آثارش می دانند که آنچه از او منتشر می شود ،قبل از نشر،بارها از صافی ذوق سخت گیر او گذشته است و شاید از همین روست که به سختی می شود از اشعارش گلچین کرد.

این مجموعه تقریباً دربردارنده ی همه ی طنز سروده های زرویی است؛از «با معرفت ها» و «اصل مطلب»گرفته تا اخوانیات و اشعاری که پیش از این هیچ گاه ،جایی چاپ و نشر نشده اند.

حتی بعضی معتقدند که شعر نو های طنز زرویی(قالبی که او پس از انقلاب،احیا و ترویج کرد)به شدت بر نگاه و زبان شعر نو و نیمایی معاصر تاثیر گذار بوده است.

«رفوزه ها»مجموعه کامل طنز سروده ها ی زرویی نصرآباد ،اردیبهشت ماه ۱۳۹۰،همزمان با نمایشگاه کتاب،منتشر شد.

مشاهده فهرست کامل مطالب این کتاب

– حکایت

– از هر دری

– اخوانیات

– خودمانی ها

– اصل مطلب

***

 برای خرید الکترونیکی “رفوزه ها” به اینجا مراجعه فرمایید.

دیدگاه شما در مورد این مطلب :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *